Mi a Védikus Alkímia?

A Védikus Alkímia egy új önálló szellemi irányzat, amely korszerű és gyakorlatias formában ötvözi a védikus  hagyományt, a nyugati alkímia, a klasszikus görög filozófia és misztériumiskolák szemléletével és gyakorlataival. A Védikus Alkímia célja megegyezik az alkimisták egykori céljával, az emberi tudat arannyá nemesítésével.

Mi az alapvető különbség a védikus filozófiát tanító más tradicionális iskolákkal szemben?

 • A Védikus Alkímia a védikus tanokat merőben új nézőpontból értelmezi
 • Kiemeli a hinduizmus vallási és kulturális kontextusából
 • A védikus szellemi hagyomány korszerű és praktikus megközelítése
 • A nyugati alkímiát és gnoszticizmust párhuzamba állítja és ötvözi az ősi védikus hagyománnyal
 • E két forrásból létrehoz egy új filozófiai rendszert és gyakorlati módszert
 • A nyugati ember számára is könnyedén érthető és adaptálható, a mindennapokban alkalmazható

Mi különbözteti meg leginkább a Védikus Alkímiát a nyugati ezotéria és New Age áramlataitól?

 • Szemlélete analitikus, rendszerező, racionális
 • Csodavárás helyett hatékony önfejlesztő és önismereti technikákkal rendelkezik
 • Annak ellenére, hogy központi témája a miszticizmus, elutasítja a babonákon,
  a vak hiten vagy az irracionális forrásokon alapuló megközelítést

Videó: Mi a Védikus alkímia megtekintése

Ars poeticánk

 • Az oktatás nem arról szól, hogy megtöltünk egy edényt, hanem, hogy meggyújtunk egy tüzet.

Céljaink

 • A Védikus Alkímiával a célunk egy jobb, szattvikusabb világ megteremtése, ahol az emberek szellemileg szabadok, lelkileg egészségesebbek, jó szándékúak, felelősségteljesebbek, igazabbak és boldogabbak.
 • A Védikus Alkímia filozófiája és eszköztára arra irányul, hogy az emberek felszabadíthassák saját mentális-, teremtő és életerejüket, előhozzák rejtett képességeiket és tágíthassák tudatukat.
 • Szeretnénk alkimista gondolkodókat képezni, akik kitörtek a tömegtudatból és nem csupán befogadói mások gondolatainak, hanem aktív részesei az emberiség szellemi fejlődésének.

Kiknek ajánljuk?

 • Mindazoknak, akik szeretnének szellemi úton járni és egyúttal az életüket, a személyiségüket is kiteljesíteni.
 • Akiket érdekel egy olyan önfejlesztő módszer, amely kelet és nyugat szellemi értékeit érthető és korszerű formában szintetizálja, s amellyel sikeresebbé és boldogabbá tehető az élet.
 • És mindazoknak, akik a napjainkban jellemző szellemi zűrzavar és a spiritualitás üzleties kínálgatása dacára továbbra is mélyen érdeklődnek az élet metafizikai vonatkozásai iránt.

Videó: Viva Natura TV riport arról, hogy mi az ami megérinti az embereket a Védikus Alkímiában

Videó: A belső alkimista megtalálása

Könnyed ízelítő a Védikus Alkímiából a Jazzy rádióban